POTPEĆKA PEĆINA


Potpećka pećina je zaštićeno prirodno dobro. Nalazi se u selu Potpeć nedaleko od Užica. Potpećka pećina je dugačka 10 kilometara, ali je posetiocima na razgledanje dostupno 555 metara. Na ulazu u pećinu koji se nalazi na litici visokoj 72 metra, čeka oko 200 stepenika. Otvor Potpećke pećine, visine oko 50 metara i širine 12 metara pri dnu, spada u najviše pećinske ulaze u Srbiji. Iz pećine, u kojoj je temperature samo 9 stepeni, izbijaju dva vrela koja čine dva kilometra dugu reku Petnicu. U pećini se nalazi obilje stalaktita i stalagmita, a oblici podsećaju na zmajeve, kamile, orlove, sove, ribe…