GONDOLA


Krajem 2017. godine predviđeno je otvaranje gondole, koja povezuje turistički centar Zlatibora sa ski centrom Tornik. Ova gondola pružiće vam 25 minuta predivnog pogleda na planinu. Međustanica na jezeru Ribnica vodi širenju ovdašnjeg turizma i oživljavanju turističkog odredišta Ribnice u čijim lepotama su se, još u međuratno doba, odmarali mnogi tursti. Dužina trase iznosi oko 9 kilometara, dok se nadmorska visina kreće od 960 metara na polasku do 1490 metara na krajnjem odredištu. Gondola na Zlatiboru predstavlja prvu gondolu u Srbiji sa zatvorenim kabinama za panoramsko razgledanje. Trasa gondole izgleda ovako: Pijaca na Zlatiboru – Sportski tereni “Palisad” – jezro Ribnica – Tornik.