4. Otvaranje ski sezone na Torniku 13. januara 3 900×506