Odbojkaški kamp Vladimira Grbića

30apr

Odbojkaški kamp Vladimira Grbića

Na Zlatiboru je 2017. godine otvoren jednomesečni odbojkaški kamp Vladimira Vanje Grbića koji se realizuje u četiri smene sa oko 200 dece svih uzrasta.

 

Pored rada na odbojkaškim elementima zastupljena je i šira edukacija dece s ciljem usmeravanja na fizičke aktivnosti za pravilan razvoj.

 

Mladima od 17 do 20 godina na raspolaganju je centar „Čigota“ u čijem sastavu se nalazi bazen i fitness centar, kao i kompletan dijagnostičko-preventivni i rehabilitacioni program za sve uzraste. Cilja kampa je: zdravlje, prevencija i napredak dece na ortopdeskom motoričkom i psiho-socijalnom planu.

 

Prošlogodišnji kamp trajao je 7 dana po smeni, ove godine kamp će trajati 10 dana po smeni.

 

Kamp se održava na Zlatiboru od 18. juna do 28. jula 2018. godine. Specijalni gosti ovogodišnjeg kampa biće Giba Godou i Panjel Zagumnu.

 

 

Izvor: TO Zlatibor